Bal-à-Dés une ballade sûr et à liste


                

Een theatrale wandeling doorheen de school met als thematiek :

Van Magritte tot het Surrealisme van onze wereld.